VÒNG QUAY SỰ KIỆN VIP

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Trần Tâm Bạn Nhận Được 3.300 Kim Cương 27-07-2021 16:51:42
Nguyễn Thị Thơm Bạn Nhận Được 14 Kim Cương 27-07-2021 16:51:37
Huynh Kha Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 27-07-2021 16:51:36
Nguyễn Thị Thơm Bạn Nhận Được 14 Kim Cương 27-07-2021 16:51:31
Hiển Mõm Bạn Nhận Đươc 6.666 Kim Cương 27-07-2021 16:37:22
Vinh Lê Bạn Nhận Được 14 Kim Cương 27-07-2021 16:37:17
Mai Bạn Nhận Được 12.000 Kim Cương 27-07-2021 16:37:13
Vinh Lê Bạn Nhận Được 14 Kim Cương 27-07-2021 16:37:07
Vi Xuân Huy Bạn Nhận Được 3.300 Kim Cương 27-07-2021 16:36:56
Vinh Lê Bạn Nhận Được 14 Kim Cương 27-07-2021 16:36:51
Hồ Hien Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 27-07-2021 16:35:28
Hoàng Thịnh Bạn Nhận Được 14 Kim Cương 27-07-2021 16:35:22
Minh Tú Bạn Nhận Được 3.300 Kim Cương 27-07-2021 16:34:44
Gà Mi Bạn Nhận Được 14 Kim Cương 27-07-2021 16:34:39
Nhóx Long Bạn Nhận Đươc 6.666 Kim Cương 27-07-2021 16:34:39
Gà Mi Bạn Nhận Được 14 Kim Cương 27-07-2021 16:34:33
Nguyenhoanganhthuong Bạn Nhận Được 3.300 Kim Cương 27-07-2021 16:25:41
Bạch Kỳ Trọng Bạn Nhận Được 14 Kim Cương 27-07-2021 16:25:36
Hoàng Tử Mùa Đông Bạn Nhận Được 3.300 Kim Cương 27-07-2021 16:25:19
Bạch Kỳ Trọng Bạn Nhận Được 14 Kim Cương 27-07-2021 16:25:14