VÒNG QUAY HOT

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Hoàng Đây 2.500 Kim Cương 15-09-2021 20:23:19
Thu Hương 19 kim cương 15-09-2021 20:23:14
Luu Linh 110 Kim Cương 15-09-2021 20:23:10
Thu Hương 19 kim cương 15-09-2021 20:23:05
Nguyễn Phúc 2.500 Kim Cương 15-09-2021 20:21:25
Thu Hương 19 kim cương 15-09-2021 20:21:19
Bùi Văn Thái 310 Kim Cương 15-09-2021 20:21:20
Thu Hương 19 kim cương 15-09-2021 20:21:14
Hồ Vỹ 5000 Kim Cương 15-09-2021 20:21:14
Thu Hương 19 kim cương 15-09-2021 20:21:09
hoa232122 310 Kim Cương 15-09-2021 11:05:16
Nguyễn Thu Hằng 19 kim cương 15-09-2021 11:05:11
Hien16032007 13.999 KIM CƯƠNG 14-09-2021 16:33:50
Tý Mai Cu 19 kim cương 14-09-2021 16:33:45
Đăng Cường 110 Kim Cương 14-09-2021 16:33:44
Tý Mai Cu 19 kim cương 14-09-2021 16:33:39
Nhi 19 kim cương 14-09-2021 16:33:36
Tý Mai Cu 19 kim cương 14-09-2021 16:33:30
Bé Bo 110 Kim Cương 14-09-2021 16:23:35
Lâm Khánh 19 kim cương 14-09-2021 16:23:29